Our People

Our Team

Bemarking en Strategie / Marketing and Strategy

Caio Tosta 

Hoof Bemarking Afrika / Customer Marketing Lead Africa 
082 899 3401

Hendrik van Staden

Hoof Handelsmerk en Veldtogbestuurder Afrika / Campaign Activation and Branding Lead Africa
082 388 0728

Leonard Oberholzer

Mielie Strategiebestuurder Saad en Gewasbeskerming Afrika / Maize Strategy Manager Seed and Crop Protection Africa
082 773 0308

Rohan Claassens

Bestuurder, Kleingraan en Nywerheidsgewasse / Cereal and Industrial Crops GTM Lead - Africa
082 927 7028

Rohan Claassens

Nie selektiewe onkruid (Roundup) Strategiebestuurder / Non-selective Herbicide (Roundup) Strategy Manager
082 927 7028

Kobus Meintjies

Kommersiële Bestuurder / Commercial Lead
082 388 0232

Mark Ontwikkeling / Market Development

Leonard Oberholzer

Hoof: Landboukundige Dienste Suid Afrika / Market Development Lead – South Africa
082 773 0308

Stephen Nel

Hoof: Landboukundige Dienste Afrika / Head of Market Development Africa
082 887 6696

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.