Our People

Our Team

Bemarking en Strategie / Marketing and Strategy

Pieter Smit 

Hoof Bemarking Afrika / Customer Marketing Lead Africa 
072 603 2483

Hendrik van Staden

Hoof Handelsmerk en Veldtogbestuurder Afrika / Campaign Activation and Branding Lead Africa
082 388 0728

Arthur Schröder

Mielie Strategiebestuurder Saad en Gewasbeskerming Afrika / Maize Strategy Manager Seed and Crop Protection Africa
082 388 0190

Pieter Taljaard

Bestuurder, Kleingraan en Nywerheidsgewasse / Cereals and Industrial Crops Strategy Manager
082 315 3107

Dirk Uys

Hortologie Gewas Strategiebestuurder / Horticulture Crop Strategy Manager
082 654 4262

Rohan Claassens

Nie selektiewe onkruid (Roundup) Strategiebestuurder / Non-selective Herbicide (Roundup) Strategy Manager
082 927 7028

Jaco van Zyl

Climate Field View Strategiebestuurder Suid Afrika / Strategy Manager Climate Field View South Africa 
060 966 4255

Mark Ontwikkeling / Market Development

Stephen Nel

Hoof: Landboukundige Dienste Afrika / Head of Market Development Africa
082 887 6696

Leonard Oberholzer

Hoof: Landboukundige Dienste Suid Afrika / Market Development Lead – South Africa
082 773 0308

This browser is no longer supported. Please switch to a supported browser: Chrome, Edge, Firefox, Safari.