’n Omvattende aanbod vir jou boerdery

By Bayer verstaan ons die groot aantal besluite wat jy as boer daagliks moet maak – keuses oor die tipe mieliebasters wat aangeplant moet word, tot besluite oor die korrekte gewasbeskermingsprodukte om optimale beskerming te verseker. Bayer se omvattende aanbod sluit topklas DEKALB®-basters, ’n wye verskeidenheid gewasbeskermingsprodukte en digitale oplossings in om hierdie besluite te vergemaklik.

Bayer se DEKALB®-mieliereeks sluit wit- en geelmielies in en maak ook voorsiening vir die besproeiingsegment. Die DEKALB®-mieliereeks bestaan uit konvensionele basters, YieldGard® Maize 2, Roundup Ready® Maize 2 en stapelgeenbasters. Die konvensionele basters besit geen biotegnologiese eienskappe nie terwyl die YieldGard®-basters die voordele van YieldGard®-tegnologie bevat en weerstand bied teen mieliestronkboorder en herfskommandowurm. Bayer bied ook mieliebasters wat Roundup®-tegnologie bevat. Hierdie tegnologie laat boere toe om Roundup® bo-oor mielies te spuit as deel van ’n onkruiddoderprogram en sodoende effektiewe onkruidbeheer toe te pas. Die vierde bastergeen staan bekend as stapelgeenbasters en bevat beide YieldGard®- en Roundup®-tegnologie. Dit bied boere topklas-beskerming teen insekte en buigbaarheid ten opsigte van onkruidbeheer.

By Bayer verstaan ons dat elke plaas en boer se omstandighede verskil. Daarom raai ons ons boere aan om kontak met hul naaste DEKALB®-verteenwoordiger te maak wat in staat sal wees om pasmaak-aanbevelings te maak wat aan die behoeftes van hul plaas voldoen.

Tesame met uitstekende genetika wat jou in staat stel om jou opbrengspotensiaal te optimaliseer, bied Bayer ook ’n verskeidenheid gewasbeskermingsprodukte om jou mieliegewasse teen aalwurms, insekte, swamme en onkruid te beskerm.

Gedurende planttyd is dit ongelooflik belangrik om bewus te wees van die aalwurmdruk in jou lande. Bayer se korrelaalwurmdoder Velum® 1 GR, bied effektiewe aalwurmbeheer en is geregistreer vir gebruik op beide mielies en soja met knopwortel- en letselaalwurms as geregistreerde teikens. Velum® 1 GR bevat die aktiewe bestanddeel Fluopyram (Pyridinylethylbenzamide) en word beskikbaar gestel as ’n korrelformulasie om effektiewe dekking van die meeste van die plant se wortelsone te verseker. Met Velum® 1 GR se kragtige formulasie en unieke metode van werking, kan jou mielie- en sojaboonplante die nodige beskerming geniet.

In terme van insekbeheer is dit belangrik om te let na insekte soos snywurms wat groot skade aan jou mielieplante kan aanrig. Snywurms kan effektief met Decis® Forte, ’n kontak- en maagonkruiddoder geformuleer as ’n emulgeerbare konsentraat, beheer word. In die vooropkoms-onkruiddoderprogram het Bayer ’n volledige reeks beskikbaar. Die na-opkoms onkruiddoderprogram sal afhang van die tipe onkruid in jou lande, maar Bayer het ook ’n volledige reeks beskikbaar om effektiewe onkruidbeheer te verseker. 

Omvattende aanbod vir jou boerdery

 

Verder is dit belangrik om tydens die groeiproses te let op enige swamsiektes. In hierdie opsig speel Nativo® en Zantara® ’n ongelooflike groot rol. Nativo® is ’n sistemiese suspensiekonsentraatswamdoder wat die aktiewe bestanddele Tebukonasool (triasool) en Trifloksistrobien bevat. Hierdie aktiewe bestanddele bied twee getoetsde metodes van werking met Tebukonasool se uitstekende beskermende en kuratiewe aktiwiteit en Trifloksistrobien se beskermende aksie. Hierdie twee metodes van werking bied uitstekende breëspektrum-siektebeheer om ’n optimale opbrengs en ’n kwaliteitsvoordeel te verseker. Zantara® is ’n sistemiese emulsifiseerbare konsentraatswamdoder vir die ongeëwenaarde beheer van Noordelike mielieblaarskroei en grysblaarvlek op mielies.

Buiten vir die plant van die beste basters vir jou omgewing en die bykomende beskerming van kwaliteit gewasbeskermingsprodukte, is die versameling, stoor en analise van data ongelooflik belangrik wanneer dit kom by die besluitnemingsprosesse op jou plaas.

In hierdie opsig speel Climate FieldView™ – ’n digitale platform wat al hierdie elemente op een plek bymekaarbring – ’n groot rol. Op hierdie digitale platform kan jy al die data van die afgelope paar jaar met mekaar vergelyk ten einde sinvolle afleidings te maak wat jou met die besluitnemingsprosesse vir die komende seisoen kan help. Hierdie platform bied ook insig in die tipe basters wat geplant moet word, die basters wat die beste presteer, watter gewasbeskermingsprodukte die beste voordele gebied het, ensovoorts. Hierdie data kan help om insetkoste te bestuur en jou boerderybedryf te optimaliseer.

Vir meer oor hierdie omvattende aanbod, kontak jou naaste Bayer-agent of DEKALB®-verteenwoordiger.

Roundup® bevat 360 g glifosaat/ℓ. Versigtig. Reg. Nr. L0407 (Wet Nr. 36 van 1947).

Die registrasie-eienaar van DEKALB®, Roundup®, YieldGard®, Roundup Ready® MAIZE 2, Roundup Ready® Technology en YieldGard® MAIZE 2 is Bayer AG, Duitsland.

Climate FieldView™, FieldView™ Drive, FieldView™ Plus is geregistreerde handelsmerke

van The Climate Corporation.

Die volgende produkte is handelsmerke van Bayer AG, Duitsland:

Decis® Forte Reg. Nr. L6563 (Wet Nr. 36 van 1947)

Nativo® Reg. Nr. L8942 (Wet Nr. 36 van 1947)

Zantara® Reg. Nr. L10011 (Wet Nr. 36 van 1947)

Velum® 1 GR Reg. Nr. L10783 (Wet Nr. 36 van 1947)

The browser compatibility override message