Beheer aalwurms vir verbeterde plant-, grond-, en wortelgesondheid

Die belangrikheid van aalwurmbeheer in die sukses van jou boerderybesigheid kan nie onderskat word nie. Nie alleenlik het dit ‘n direkte invloed op jou wortel-, plant en grondgesondheid nie, maar dit beïnvloed ook die opbrengspotensiaal en opkoms van jou mieliegewasse.

Aalwurms is meersellige wurmagtige organismes – gewoonlik 0.25 – 1 mm lank en 0.1 – 0.2 mm in deursnee. Hulle is akwatiese diertjies en is suksesvol aangepas vir bykans elke ekosisteem insluitend sout- en varswater, grond (in die waterlae rondom gronddeeltjies) en van die pole tot die trope. 

Aalwurms kom in groot getalle in die grond voor en voed op swamme, ander aalwurms en plantwortels. Normaalweg het plant-parasitiese aalwurms ’n stilet wat die selwande van ’n plantdeel penetreer ten einde toegang te verkry tot belangrike voedingstowwe. In landbougewasse kan plant parasitiese aalwurms oesverliese van tussen 15 en 20% veroorsaak terwyl daar in uiterste gevalle oesverliese van tot 85% waargeneem is.  

Die teenwoordigheid van aalwurms kan dikwels waargeneem word as besmette kolle in die land. Simptome op wortels sluit in knopwortels of galle, wortelletsels, oormatige wortelvertakking, beskadigde wortelpunte en vertraging in normale sapvloei. Bogrondse simptome is dikwels nie sigbaar nie en word soms verwar met simptome van droogte, fitotoksisiteit en waterloging, maar kan ook verwelking insluit selfs in gronde met genoegsame vog.

Verder vertoon geaffekteerde plante ook verlep, vergeel of verdwerg met minder of kleiner blare in sekere kolle. Knop- en stamaalwurms produseer swelsels op die stam en verkorte litte. Verdere simptome wat dui op die teenwoordigheid van aalwurms in jou mielielande, sluit in plantegroei-afwykings, gewasverliese, afname in opbrengs en kwaliteit, asook infeksie met sekondêre swam- en bakteriële siektes.  

Indien die bogenoemde simptome in jou lande waargeneem word, is dit noodsaaklik om so gou as moontlik effektiewe aalwurmbeheer toe te pas. Bayer het onlangs hul nuwe korrelaalwurmdoder, Velum® GR bekendgestel vir die beheer van aalwurms in mielies. Met die aktiewe bestanddeel Fluopyram (Pyridinylethylbenzamide), bied Velum GR jou die voordeel van ’n verhoogde opbrengs en lewenskragtigheid van gewasse. Weens die korrelformulasie word dekking van die meeste van die plant se wortelsone verseker wat effektiewe beheer tot gevolg het.

Velum GR behoort aan die IRAC-groepkode 25 wat dit ’n unieke metode van werking gee in die aalwurmmark. Hierdie aalwurmdoder inhibeer sellulêre respirasie wat die aalwurm van sy beskikbare energiebron (ATP), ontneem. Na toediening vertraag die aalwurm se beweging en neem hy ’n naaldvormige voorkoms aan, waarna beweging stop en dit doodgaan. Knopwortel- en letselaalwurms is die geregistreerde teikens van Velum GR. Hierdie aalwurmdoder bied dus uitstekende wortelbeskerming wat verseker dat jou wortel- en plantgesondheid prioriteit geniet.

Velum GR het ’n goeie omgewingsprofiel en is nie alleenlik gewasveilig nie, maar ook veilig vir gebruik saam met onkruiddoders. Aangesien dit beide swam- en aalwurmdodende eienskappe bevat, het dit ook ’n vergroeningseffek wat duidelik waargeneem kan word in proefresultate. Dit beteken dat jou gewas optimaal kan fotosinteer wat die groei van mieliekoppe optimaliseer en sodoende ’n hoë opbrengs verseker. Velum GR word aanbeveel vir gebruik saam met ’n geïntegreerde insekbehandelingspakket.

Soos met enige gewasbeskermingsproduk, is dit egter belangrik om verskeie maatreëls toe te pas na afloop van toediening. Moenie groenmieliekoppe binne 69 dae na toediening oes nie en vermy dit om graan binne 128 dae na toediening of kuilvoer/groenvoer binne 92 dae na toediening te gebruik. Moet ook nie Velum GR as ’n mengsel gelyktydig saam kunsmis deur middel van 'n enkele korreltoediener toedien nie.

Akkurate toedieningsmetodes speel ’n kardinale rol ten einde suksesvolle aalwurmbeheer te verseker. Velum GR moet gedurende planttyd in die plantvoor toegedien word deur gebruik te maak van korrek-gekalibreerde-korreltoedieners. Dit is belangrik om te verseker dat die regte toevoerwiel binne die toediener gebruik word. Indien daar ’n plantestand van kleiner as 30 000 plante/ha verlang word, gebruik ’n breër toevoerwiel. Vir toepaslike planters, doen die kalibrasie oefening teen plantspoed in landtoestande.

Om suksesvolle aalwurmbeheer te verseker, is dit belangrik om die bogenoemde toedieningspraktyke sowel as die etiketaanbevelings noukeurig te volg.

Bayer is gestel op die daarstelling van geïntegreerde gewasbeskermingsoplossings om jou en jou boerdery te rugsteun. Vir meer inligting oor Velum GR, of Bayer se ander gewasbeskermings-oplossings, besoek die webtuiste by www.cropscience.bayer.co.za of kontak jou naaste Bayer-verteenwoordiger. 

The browser compatibility override message