Promosies

Maak winsgewendheid in die middel van jou boerderypraktyk.

 
Daar is baie faktore wat skade aan jou mielielande kan aanrig indien die korrekte beheerstrategieë nie vroegtydig in plek gestel word nie. Met Bayer se Velum® 1 GR, Decis® Forte, Guardian®, Laudis®, Bullet®, Harness® Xtra en Nativo® kan jy nou jou mieliegewasse die nodige beskerming bied en sodoende gemoedsrus kry dat jou boerdery hierdie seisoen in goeie hande is.
 
 

Die registrasie-eienaar van DEKALB®, Bullet®, Guardian® en Harness® Xtra is Bayer AG. Bullet® Reg. Nr. L5623. Bevat Asetochloor (chloorasetanilied) 250 g/ℓ, Atrasien (triasien) 225 g/ℓ en Terbutilasien (triasien) 225 g/ℓ. Waarskuwing. Guardian® Reg. Nr. L4862. Bevat Asetochloor (chloorasetanilied) 840 g/ℓ. Waarskuwing. Harness® Xtra Reg. Nr. L7703. Bevat Asetochloor (chloorasetanilied) 960 g/ℓ. Gevaar. Die volgende produkte is geregistreerde handelsmerke van Bayer AG. Decis® Forte Reg. Nr. L6563. Bevat Deltametrien (piretroïed) 100 g/ℓ. Gevaar. Laudis® Reg. Nr. L8525. Bevat Tembotrioon (triketoon) 420 g/ℓ en Isoksadifen-etiel (Beveiliger) 210 g/ℓ. Waarskuwing. Nativo® Reg Nr. L8942. Bevat Tebukonasool (triasool) 200 g/ℓ en Trifloksistrobien (strobilurien) 100 g/ℓ. Waarskuwing. Velum® 1 GR Reg. Nr. L10783. Bevat Fluopiram (piridinieletielbensamied) 10 g/kg. Waarskuwing. Al die produkte is geregistreer ingevolge Wet Nr. 36 van 1947. LEES DIE ETIKET VOOR TOEDIENING.

 

Kom ons praat oor hoe jy jou boerdery na die volgende vlak kan neem.

Ervaar die #DEKALBverskil ...
The browser compatibility override message