Insecticides

Velum® 1 GR

Beheer vir beter grond-, plant-en wortelgesondheid

’n Korrelagtige nematisied vir die beheer van die genoemde nematodes op die gelyste gewasse.

Hoofvoordele

  • Uitstekende nematodebeheer.
  • Groter opbrengs.
  • Groter plantlewenskragtigheid (wortel- en plantgesondheid).
  • ’n Gunstige omgewingsprofiel.

Hoofaanwysers

  • Knopwortelwurms (Meloidogyne-spp.)
  • Letselaalwurms (Pratylenchus-spp.)
  • Spiraalnematodes (Helicotylenchus-spp.)

Registrasienommers

  • L10783 (Wet No. 36 van 1947)
  • Namibiese reg.-no. N-AR 2085

Verpakkingsgroottes

15 kg

The browser compatibility override message