Insecticides

Velum® 1 GR

Beheer vir beter grond-, plant-en wortelgesondheid

’n Korrelagtige nematisied vir die beheer van die genoemde nematodes op die gelyste gewasse.

Hoofvoordele

 • Uitstekende nematodebeheer.
 • Groter opbrengs.
 • Groter plantlewenskragtigheid (wortel- en plantgesondheid).
 • ’n Gunstige omgewingsprofiel.

Geregistreerde gewasse

 • Mielies
 • Sojabone

Hoofaanwysers

 • Knopwortelwurms (Meloidogyne-spp.)
 • Letselaalwurms (Pratylenchus-spp.)
 • Spiraalnematodes (Helicotylenchus-spp.)

Registrasienommers

 • L10783 (Wet No. 36 van 1947)
 • Namibiese reg.-no. N-AR 2085

Aktiewe bestanddele

 • Fluopiram (Piridinieletielbensamied) 10 g/kg

Verpakkingsgroottes

15 kg

The browser compatibility override message