Privaatheidsverklaring

Hierna wil ons u inligting verskaf oor hoe ons u persoonlike data hanteer wanneer u ons webwerf gebruik. Tensy anders aangedui in die volgende hoofstukke, is die regsgrondslag vir die hantering van u persoonlike data die gevolg van die feit dat sodanige hantering nodig is om die funksies van die webwerf wat u versoek, beskikbaar te stel (artikel 11 (1) (b) van die Beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013).

Hierdie webwerf (hierna die “Webwerf”) word verskaf deur Bayer (Eiendoms) Beperk (hierna “ons”). Vir verdere inligting oor die verskaffer van die Webwerf, verwys asseblief na ons drukkersmerk.

Hantering van persoonlike data

Gebruik ons Webwerf

Verkry toegang tot ons Webwerf 

Wanneer u ons Webwerf oopmaak, sal u blaaier sekere inligting na ons webbediener oordra. Dit word om tegniese redes gedoen en is nodig om die gevraagde inligting aan u beskikbaar te stel. Om u toegang tot die Webwerf te vergemaklik, word die volgende inligting ingesamel, ’n kort rukkie gestoor en gebruik:

 • IP-adres
 • datum en tyd van toegang
 • Tydsoneverskil met Greenwichtyd (GMT)
 • Inhoud van die versoek (spesifieke werf)
 • Toegangstatus/HTTP-statuskode
 • Volume oorgedraagde data
 • Webwerf wat toegang versoek
 • Blaaier, taalinstellings, weergawe van die blaaiersagtewarebedryfstelsel en oppervlak
Daarbenewens sal ons, om ons wettige belange te beskerm, sodanige inligting ’n beperkte tyd lank stoor om sodoende met ’n opsporing van persoonlike data te kan begin in geval van werklike of poging tot ongemagtigde toegang tot ons bedieners (artikel 11 (1) (f) van die Beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013).

Plasing van koekies

Wat is koekies? 

Hierdie Webwerf gebruik sogenaamde “koekies”. Koekies is klein tekslêers wat via u blaaier in die geheue van u terminaal gestoor word. Hulle stoor sekere inligting (bv. u verkose taal of webwerfinstellings) wat u blaaier (afhangende van die lewensduur van die koekie) weer aan ons kan stuur met u volgende besoek aan ons Webwerf. 

Watter koekies gebruik ons? 

Ons onderskei tussen twee hoofkategorieë van koekies: (1) tegniese koekies (uiters noodsaaklike koekies) waarsonder die funksionaliteit van ons Webwerf verminder sal word, en (2) opsionele koekies  (analitiese koekies en funksionele koekies) wat gebruik word vir bv. webwerfontleding, webwerfpersonalisering en bemarkingsdoeleindes. 'N Gedetailleerde beskrywing van die opsionele koekies wat ons gebruik, kan in die tabel hier gevind word.

Onderhewig aan u toestemming 

Ons gebruik opsionele koekies slegs as ons u toestemming vooraf verkry het (artikel 11 (1) (a) van die Beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013). Wanneer u die eerste keer tot ons Webwerf toegang kry, sal ’n banier verskyn waarin u gevra word om ons toestemming te gee vir die plasing van opsionele koekies. As u toestemming gee, sal ons ’n koekie op u rekenaar plaas en solank die koekie aktief is, sal die banier nie weer verskyn nie. Ná die verstryking van die koekie se leeftyd, of as u die koekie werklik skrap, sal die banier weer verskyn by u volgende besoek aan ons Webwerf en weer u toestemming vra.

 Hoe om die plasing van koekies te voorkom 

U kan natuurlik ons Webwerf gebruik sonder dat enige koekies geplaas word. In u blaaier kan u die gebruik van koekies enige tyd konfigureer of heeltemal deaktiveer. Dit kan egter veroorsaak dat die funksies beperk word of kan nadelige gevolge hê vir die gebruikersvriendelikheid van ons Webwerf. U kan enige tyd beswaar maak teen die plasing van opsionele koekies deur die onderskeie beswaaropsies in die tabel te gebruik tabel hier.

Aanlyn gedragsadvertensies met Facebook

Hierdie webwerf maak gebruik van ’n aanlyn gedragsadvertensiediens van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (wat Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VSA as subverwerker gebruik) (“Facebook”).

Facebook sal u gebruik van hierdie Webwerf ontleed. Vir hierdie doel gebruik ons die koekies wat in die tabel hier; in meer besonderhede beskryf word. Die inligting wat Facebook in verband met u gebruik van ons Webwerf insamel, sal aan ’n bediener van Facebook in die VSA gestuur word, waar dit gestoor en ontleed sal word. Hierdie inligting bevat die verwysende URL, u blaaiertipe, u taalinstellings, u bedryfstelsel, u skermresolusie en verdere inligting, afhangende van die geïmplementeerde pixelgebeurtenisse (bv. “koop”: verwerk die tipe, ID en nommer van die gekose item sowel as die betalingsinligting en geldeenheid; “soek”: verwerk die soekstring wanneer u na ’n produk op ons webwerf soek; “bekyk inhoud”: verwerk die inhoud-ID, naam, tipe, geldeenheid en waarde). Ons en ons vennoot Facebook sal hierdie inligting gebruik om ons advertensies beter by u en u belangstellings aan te pas, om die aantal kere wat u dieselfde advertensie gewys word, te beperk, om die doeltreffendheid van promosieveldtogte te evalueer en om die gedrag van besoekers beter te begryp nadat hulle na ’n sekere advertensie gekyk het. As u u Facebook-tydlyn of ander webwerwe van Facebook se advertensienetwerk (sogenaamde “gehoornetwerk”) besoek, kan aangepaste strome op grond van u belangstellings vir u aangebied word op grond van die inligting wat op ons Webwerf ingesamel word.

Facebook Inc. is gesertifiseer onder die EU-VSA se privaatheidskerm, wat verseker dat ’n voldoende vlak van databeskerming gehandhaaf word met betrekking tot die verwerking van persoonlike data deur Facebook in die VSA.

U mag enige tyd u toestemming vir die oordrag van inligting aan Facebook vir aanlyn gedragsadvertensiedoeleindes terugtrek deur u toestemming in die tabel hier; te administreer; in welke geval ’n onttrekkoekie geplaas sal word. Let daarop dat dit slegs die oordrag van inligting na Facebook sal voorkom solank u die onttrekkoekie nie verwyder nie.

Facebook is verantwoordelik vir die verwerking van u persoonlike data wat Facebook direk vanaf ons Webwerf versamel vir aanlyn gedragsadvertensiedienste. Aangesien ons geen beheer het oor persoonlike data wat deur derde partye ingesamel en verwerk word nie, is ons nie in staat om bindende inligting te verskaf oor die omvang en doel van sodanige verwerking van u persoonlike data nie. Besoek dus asseblief Facebook se inligting oor dataprivaatheid om verdere inligting te kry oor hoe Facebook u persoonlike data verwerk en hoe lank. Toe hierdie privaatheidsverklaring voorberei is, was Facebook se inligting op hulle Privaatheidsbeleid beskikbaar.

Aanlyn gedragsadvertensies met Trade Desk

Hierdie webwerf maak gebruik van The Trade Desk, ’n sogenaamde doelgerigte advertensiediens, gelewer deur ons vennoot The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (“Trade Desk”).

Trade Desk word gebruik vir sogenaamde herbemarking van advertensies op grond van u gedrag op ons webwerf. U kan u toestemming tot hierdie soort ontleding van u gebruik van hierdie Webwerf enige tyd terugtrek deur u toestemmings in die tabel hier te administreer, in welke geval ’n onttrekkoekie geplaas sal word of deur http://www.adsrvr.org/ te besoek om u aan Trade Desk-dienste te onttrek. Albei opsies sal die gebruik van webontleding slegs voorkom solank u die blaaier gebruik waarop u u keuse gemaak het en u nie die onttrekkoekie verwyder nie. Verdere inligting oor Trade Desk is beskikbaar by https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

Webwerfontleding met Adobe Analytics

As u ons toestemming gee, gebruik ons ’n webontledingsdiens van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek van Ierland (“Adobe”) op ons webwerf om u gebruik van ons webwerf te evalueer, om verslae oor die webwerfaktiwiteite op te stel en om verdere dienste in verband met die webwerf en internetgebruik van Adobe te ontvang. Vir hierdie doel gebruik ons die koekies wat in die tabel hier in meer besonderhede beskryf word. 

Die inligting wat Adobe in verband met u gebruik van ons Webwerf insamel (bv. die verwysende URL, ons webblaaie wat u besoek het, u blaaiertipe, u taalinstellings, u bedryfstelsel, u skermresolusie), sal na ’n bediener van Adobe in Ierland gestuur word, waar dit gestoor en ontleed sal word. Die onderskeie resultate sal dan in geanonimiseerde vorm aan ons beskikbaar gestel word. U gebruiksdata sal nie gedurende hierdie proses aan u volledige IP-adres gekoppel word nie. Ons het die IP-anonimiseringsfunksie wat deur Adobe aangebied word, wat die laaste oktet van u IP-adres met nulle vervang voordat ’n benaderde geo-opsporing uitgevoer word, op ons webwerf geaktiveer, en daarna vervang ons u IP-adres met ’n generiese IP-adres voordat u die datastel stoor. Toegang tot u data deur Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 in die VSA (“Adobe Inc”), kan nie uitgesluit word nie. Adobe Inc. is gesertifiseer onder die EU-VSA se privaatheidskerm, wat verseker dat ’n voldoende vlak van databeskerming gehandhaaf word met betrekking tot die verwerking van persoonlike data deur Adobe Inc. in die VSA. Vir verdere inligting, besoek gerus: http://www.adobe.com/de/privacy.html

U kan u toestemming tot die gebruik van webontleding enige tyd terugtrek deur die voorsiende blaaierinpropprogram http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html af te laai en te installeer of deur u toestemmings in die tabel hier; te administreer, in welke geval ’n onttrekkoekie geplaas sal word. Albei opsies sal die toepassing van webontleding slegs voorkom as u die blaaier gebruik waarop u die inpropprogram geïnstalleer het en u nie die onttrekkoekie verwyder nie. 

Gebruik van kontakvorms

U kan ons direk kontak via die kontakvorms wat op ons Webwerf beskikbaar is. In die besonder kan u ons die volgende inligting gee:

 • Naam, van, geslag en titel
 • Kontakdata (bv. e-posadres, telefoonnommer)
 • Boodskap
 • Professionele kwalifikasie
Ons verwerk inligting wat u verskaf via kontakvorms uitsluitlik vir die verwerking van u spesifieke versoek. Ons skrap hierdie inligting sodra dit nie meer nodig is om u versoek te verwerk of op te volg nie.
 
Intekening op ons nuusbrief 
 
Op ons webwerf kan u inteken om ons nuusbrief te ontvang. Op grond van u vooraf toestemming, sal ons die e-posadres wat u aandui, insamel en gebruik om u die nuusbrief artikel 11 (1) (b) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 te verskaf.

As u ’n aangepaste nuusbrief wil ontvang, kan u vrywillig die volgende bykomende inligting aan ons verskaf: 
 • Naam en van
 • Titel

Vir intekening op ons nuusbrief gebruik ons die sogenaamde dubbelaanvaarintekeningprosedure. Nadat u op ons Webwerf op ons nuusbrief ingeteken het, stuur ons ’n boodskap aan u na die aangeduide e-posadres om u bevestiging te vra. As u nie u intekening bevestig nie, word u intekening outomaties geskrap. Om misbruik van u persoonlike data te voorkom, sal ons u intekening en bevestiging aanteken en die IP-adres wat u gedurende intekening gebruik, die tyd van u intekening en bevestiging, die boodskappe wat ons oor u intekening gestuur het en die bewoording van u intekening en bevestiging liasseer.

U mag enige tyd u toestemming terugtrek om ons nuusbrief in die toekoms te ontvang, in welke geval ons ook u persoonlike inligting wat met die ontvangs van ons nuusbrief verband hou, sal verwyder. Om te verklaar dat u u intekening wil kanselleer. kan u die betrokke skakel wat in alle nuusbriewe ingesluit is, gebruik of na die kontakte hier onder verwys.

Eksterne dienste of inhoud op ons Webwerf

Ons sluit derdepartydienste en/of -inhoud op ons Webwerf in. Wanneer u sulke derdepartydienste gebruik of wanneer derdepartyinhoud vertoon word, word kommunikasiedata om tegniese redes tussen u en die betrokke verskaffer uitgeruil. 

Die onderskeie verskaffer van die dienste of inhoud kan ook u persoonlike data vir sy eie bykomende doeleindes verwerk. Sover ons weet, het ons die dienste en inhoud van verskaffers wat daarvoor bekend dat hulle persoonlike data vir hulle eie doeleindes verwerk, so gekonfigureer dat kommunikasie vir ander doeleindes as om hulle dienste of inhoud op ons Webwerf aan te bied, geblokkeer word of dat kommunikasie eers plaasvind wanneer u werklik gekies het om die betrokke diens te gebruik. Aangesien ons geen beheer het oor persoonlike data wat deur derde partye ingesamel en verwerk word nie, is ons egter nie in staat om bindende inligting te verskaf oor die omvang en doel van sodanige verwerking van u persoonlike data nie.

Raadpleeg die privaatheidsverklarings van die verskaffers wie se dienste en/of inhoud ons insluit en wat verantwoordelik is vir die beskerming van u persoonlike data in hierdie konteks vir verdere inligting oor die omvang en doel van sodanige verwerking van u persoonlike data:

Oordrag van persoonlike data vir opdragverwerking

Vir die verwerking van u persoonlike data sal ons in ’n sekere mate gespesialiseerde dienskontrakteurs gebruik. Sulke dienskontrakteurs word noukeurig gekies en gereeld deur ons gemonitor. Op grond van onderskeie dataverwerkersooreenkomste sal hulle persoonlike inligting slegs volgens ons instruksies en in streng ooreenstemming met ons voorskrifte verwerk.

Verwerking van persoonlike data buite Suid-Afrika en die EU / EER

U persoonlike data sal deels ook verwerk word in lande buite die Europese Unie ("EU"), Europese Ekonomiese Ruimte ("EER") of Suid-Afrika, wat 'n laer databeskermingsvlak as Europese lande kan hê. In sulke gevalle sal ons toesien dat 'n voldoende beskermingsvlak vir u persoonlike data voorsien word, byvoorbeeld deur spesifieke ooreenkomste met ons kontraktuele vennote te sluit ('n afskrif beskikbaar op aanvraag), of ons sal u uitdruklike toestemming tot sodanige verwerking vra (artikel 72 van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013).

Inligting oor u regte

Die volgende regte is oor die algemeen tot u beskikking volgens toepaslike dataprivaatheidswette:

 • Reg op inligting oor u persoonlike data wat ons gestoor het; 
 • Reg daarop om die regstelling, verwydering of beperkte verwerking van u persoonlike data aan te vra; 
 • Reg daarop om beswaar te maak teen ’n verwerking om redes van ons eie regmatige belang, openbare belang of profilering, tensy ons kan bewys dat dwingende, wettige redes bestaan wat u belange, regte en vryheid vervang of dat sodanige verwerking gedoen word vir doeleindes om aanspraak te maak op regseise, dit uit te oefen of te verdedig; 
 • Reg op data-oordraagbaarheid; 
 • Reg daarop om ’n klag by ’n databeskermingsowerheid in te dien; 
 • U mag enige tyd u toestemming terugtrek om u persoonlike data in die toekoms te verwerk. Vir verdere inligting, verwys asseblief na die bogenoemde hoofstukke wat die verwerking van persoonlike data op grond van u toestemming beskryf.
As u u regte wil uitoefen, rig u versoek asseblief aan die onderstaande kontak. 
Kontak

Vir enige vrae wat u moontlik oor dataprivaatheid het, stuur ’n e-pos aan ons databeskermingsbeampte, Natasha Wright, by za_data_privacy@bayer.com, Wrenchweg 27, Isando, 1601; of kontak ons maatskappy se databeskermingsbeampte by die volgende adres: 

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen

Wysiging van privaatheidsverklaring

Ons sal ons privaatheidsverklaring moontlik van tyd tot tyd bywerk. Bywerkings van ons privaatheidsverklaring sal op ons Webwerf gepubliseer word. Enige wysigings word van krag met publikasie op ons Webwerf. Ons beveel dus aan dat u die webwerf gereeld besoek om u op hoogte te hou van moontlike bywerkings. 

 

Laas bygewerk: 17/09/2020.

The browser compatibility override message