Drukkersmerk

Gepubliseer en geredigeer deur:

Bayer (Edms.) Bpk., Suid-Afrika

Verteenwoordig deur:

J LeVinson Garduño*
Dr S Thoenes*
M P Eggert* [non-executive]
(*German)


Hoofkantoor
Wrenchweg 27
Isando
1600
Suid-Afrika
Tel: +27 (0) 11 921 5911


E-pos:
zacommunications@bayer.com

Reg.- no:
1968/011192/07
Belastingno.:
 4920104256

The browser compatibility override message