Graan

Gars

Met die oog op verhoogde produksie en wins op jou plaas bied Bayer ’n reeks gewasbeskermingsprodukte om jou garsopbrengs te verhoog en -gehalte te verbeter deur onkruidvrye lande te verseker.

121732
Gerste im Stadium der Fruchtentwicklung
Copyright: Bayer CropScience AG
Geregistreerde produkte vir gebruik op gars:

Swamdoders

 • Aviator® Xpro
 • Folicur® 250 EW
 • Nativo®
 • Prosaro® 250 EC

Onkruiddoders

 • Resolve®

Insekdoders

 • Sivanto® Prime

SeedGrowth

 • Baytan® 150 FS
 • Redigo®

Kanola

Geregistreerde produkte vir gebruik op kanola:

Swamdoders

 • Prosaro® 250 EC
 • Contans® WG

Insekdoders

 • Bulldock® Beta 125 SC

SeedGrowth

 • Galmano® 167 FS

By Bayer verstaan ons dat wins vir jou belangrik is en daarom bied ons ’n reeks gewasbeskermingsprodukte wat ontwerp is om jou kanola vinnig en doeltreffend te vestig en te verseker dat dit beskerm word teen plae en siektes. Onkruidvrye lande verhoog opbrengs en verbeter gehalte.

03 Aug 2004 --- Closeup Of Canola Plant --- Image by © Darren Greenwood/Design Pics/Corbis

Koring

Geregistreerde produkte vir gebruik op koring:

Swamdoders

 • Aviator® Xpro
 • Folicur® 250 EW
 • Prosper® Trio
 • Prosaro® 250 EC

Onkruiddoders

 • Cossack®
 • Resolve®
 • Sakura®

Insekdoders

 • Bulldock® Beta 125 SC
 • Decis® Forte
 • Sivanto® Prime

SeedGrowth

 • Baytan® 150 FS
 • Galmano® 167 FS
 • Gaucho® 600 FS
 • Redigo®

Met die oog op die boer se strewe na groter wins bied Bayer ’n reeks produkte wat ontwerp is om groter koringopbrengste en -gehalte moontlik te maak en om jou gewas teen onkruid, plae en siektes te beskerm.

koringoes

Bykomende hulpbronne

Lees ons artikels en bulletins as u belangstel om meer oor graan te leer!

The browser compatibility override message